واحد تحقیق و توسعه

    تولد مواد غذایی بیژن، نمونه یک کار آفرینی ناب

    فرآيند کار واحد تحقيق و توسعه با ايده براي توليد يک محصول جديد يا افزودن ويژگي خاصي در يک محصول آغاز مي‌شود. در ابتدا براي فرآيند فرموله کردن محصولات يک فاز مطالعاتي بنيادي بر روي فرمولاسيون، مواد اوليه، اقلام بسته‌بندي، شيوه‌هاي ارزيابي کارآيي و کلينيکي محصول و غيره انجام مي‌شود. در مرحله بعد با ساخت نمونه هاي متعدد و بررسي آنها محصول منطبق با خواسته‌ها و استانداردهاي ازپيش تعريف شده بدست مي آيد.

    واحد تحقيق وتوسعه بیژن با ساخت فرمول‌هاي متعدد و انجام ارزيابي‌هاي گوناگون  تعدادي نمونه با فرمول بهينه و نهايي شده که مورد تاييد متخصصين بخش قرار گرفته است به بخش تحقيق در بازار ارجاع مي‌دهد تا نظر مصرف‌ کننده‌هاي نهايي نيز جمع‌آوري شود. اين نظرات به شيوه آماري توسط بخش تحقيق در بازار تحليل شده و در تعامل با بخش تحقيق و توسعه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. دراين راستا سعي مي‌شود مطابق نظرات آماري مصرف‌کنندگان، اصلاحات مورد نياز بر روي فرمولاسيون انجام شود. شبيه اين عمليات براي اقلام بسته‌بندي محصول در راستاي رسيدن به بهترين کارآيي، طراحي جذاب، سهولت استفاده، پايداري، سازگاري با محصول و غيره از طريق تعامل بخش تحقيق و توسعه با واحد تدارکات صورت مي‌گيرد. با ورود محصول به بازار بخش تحقيقات همچنان به حمايت از محصول ادامه مي دهد. در اين راستا با جمع‌آوري اطلاعات تحليل شده بازخوردي در بازار، فعاليت خود را براي هرچه بهينه‌تر کردن و افزايش کيفيت محصول مطابق با نظر مشتريان متمرکز مي‌کند.