سس گوجه‌فرنگی

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس خردل

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس مایونز چیلی

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس گوجه‌فرنگی تند

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس مایونز

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس فرانسوی

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس هزارجزیره

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس مایونز سیر

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

سس مایونز کم‌چرب

وزن: 20 گرم

تعداد در بسته: 250 عدد

بسته‌بندی: کارتن

Menu