سس فرانسوی

وزن: 7800 گرم

سس مایونز کم‌چرب

وزن: 7800 گرم

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن: 7800 گرم

سس مایونز 

وزن: 7800 گرم

سس گوجه‌فرنگی

وزن: 7800 گرم

سس گوجه‌فرنگی

وزن: 1800 گرم

تعداد در بسته: 6 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز

وزن: 1800 گرم

تعداد در بسته: 6 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

سس فرانسوی

وزن: 1800 گرم

تعداد در بسته: 6 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

سس خردل

وزن: 1800 گرم

تعداد در بسته: 6 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز

وزن: 2800 گرم

سس گوجه‌فرنگی

وزن: 3400 گرم

Menu