زیتون شور بی‌هسته

وزن: 630 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

زیتون شور

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

زیتون شور درشت

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

زیتون سیاه

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

زیتون شور ویژه

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

Menu