سرکه قرمز

وزن: 3000گرم

تعداد در بسته: 4عدد

نوع بسته‌بندی: کارتن

سرکه سفید

وزن: 3000گرم

تعداد در بسته: 4عدد

نوع بسته‌بندی: کارتن

سرکه قرمز

وزن: 500گرم

تعداد در بسته: 20 عدد

نوع بسته‌بندی: کارتن

سرکه سفید

وزن: 500گرم

تعداد در بسته: 20 عدد

نوع بسته‌بندی: کارتن

Menu