اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص محصولات غذایی بیژن عبارتند از:

1. حسین مصطفی‌زاده خویی

2. نرگس اله‌یاری

Menu