کشک مایع پاستوریزه

وزن: 500 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

کشک مایع پاستوریزه

وزن: 240 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

کشک مایع پاستوریزه

وزن: 1000 گرم

تعداد در بسته: 8 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

کشک مایع پاستوریزه

وزن: 500 گرم

تعداد در بسته: 18 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

Menu