مهمان جدید سفره خانواده بیژن

به سبد غذایی بیژن، دو محصول جدید اضافه شد.

بنا بر این گزارش، ترشی فلفل سوزنی به گروه ترشی و شور و زیتون سیاه بیژن به بخش تولید و فروش رسیدند تا از این به بعد مهمان سفره‌های خانواده بزرگ بیژن باشند. ترشی فلفل سوزنی در شیشه‌های 650 گرمی و زیتون سیاه در شیشه‌های 680 گرمی روانه بازار شده‌اند و طبق اخبار و گزارش‌های میدانی، این دو محصول جدید بیژن با استقبال مصرف‌کنندگان مواجه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu