به زودی انبار جنوب بیژن افتتاح می‌شود

به زودی انبار جنوب بیژن افتتاح می‌شود

یک انبار دیگر به مساحت 25 هزار متر مربع در منطقه جنوب تهران، سایت 14 افتتاح خواهد شد و در سیکل پخش بیژن قرار خواهد گرفت. اضافه شدن این انبار جدید، یکی دیگر از گام‌های توسعه‌ای پخش بیژن خواهد بود، انباری که مجهز به آخرین امکانات روز و تجهیزات پیشرفته است.

افتتاح انبار و مراکز جدید پخش بیژن، علاوه بر تسهیل امور و جریان توزیع، کمکی است به کارآفرینی منطقه‌ای و استخدام نیروهای محلی. به همین دلیل سیاست پخش بیژن، جذب افراد و نیروهای محلی بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu