با گسترش و متنوع شدن روزافزون فعالیت‌های شرکت بین‌المللی بیژن و به منظور افزایش و تقویت کادر شرکت، بیژن در تقریبا ۴۰ عنوان شغلی از بین افراد مستعد و مجرب استخدام می‌کند.

شما می‌توانید درخواست استخدام در بیژن را پس از رفتن به لینک زیر و با تکمیل نمودن فرم مربوطه ثبت نمائید.

Menu