جستجو
Close this search box.

روغن سرخ کردنی 3 لیتری

ترکیـــبات: روغــن پالم اولئین، روغن آفتابگردان، روغن کانولا(تراریخته)
آنتی اکسیدان TBHQ) ٪۰/۰۰۷۵)، اسیدسیتریک ٪۰/۰۱
مخصوص سرخ کردن تاریخ تولیـد، تاریخ انقضاء و ســـری ساخت
روی محصول چاپ شده است. ساخـت ایران
شرایط نگهداری و موارد مصرف: روغن را در جای خشک، دمای
معمــــولی (C۲۵° – ۱۵) بیرون از یخـچال و دور از تابش مستقیم نور
خورشـــید نگهداری شود. باقی مانده روغن مصرف شده را به داخل
بطری برنگردانید. این روغن در دمای کمتـــر از C۱۵° به حالـــت ابری
درمی آید این پدیده کوچکترین اثر نامطلوبی بر روی کیفیت
روغن نخواهد داشت لطفا قبـل از مصرف در این شرایط روغـــن را با
همزدن به شـکل یکنــــواخت دربیاورید. بعد از هر بار مصــــرف درب
بطری را محکم ببندید.
به سفارش شرکت بین المللی صنایع غذایی بیژن
واحـد فـروش: تـهـران، بزرگراه فتح، انـتهـای غـربی بلـوار ۱۷شهریور،
نبش خیابان کـــاوش / تلفن واحد فـــــروش: ۶۱۹۶۶ (۰۲۱) تلفکس:
۸۸۵۵۱۰۰۰ (۰۲۱). تولید شده در شـــرکت رز گل روغــــن آذربایجان.
آدرس: آذربایجان شــــرقی، جاده تبریز، آذرشـــهر، شهرک صنـــعتی
شهید سلیمی، سی متری سوم شمالی، پلاک .۳

پیمایش به بالا