جستجو
Close this search box.

سس سزار

ترکیبات: روغن نباتی مایع، پودر آب پنیر، شکر، پودر پنیر، سرکه، پودر زرده
تخم مرغ، نمک تصفیه شـــده خوراکی، نشاســـته اصلاح شده، ادویه جات، پایدار
کننده ، پودر خردل، اســـید لاکتیک، اســـید ســـیتریک، بنزوات سدیم و سوربات
پتاســـیم (ppm ۷۵۰)، مونوسدیم گلوتامات، آب

 

پیمایش به بالا