جستجو
Close this search box.

سس خردل

ترکیبات: روغن نباتى مایع،پودر خردل، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکــى،

شکر، پودر زرده تخم مرغ، نشاسته اصلاح شده، پایدارکننده،بتاکاروتن، ادویه جات،بنزوات ســدیم و

سوربات پتاسیم 750ppm ،اسیدسیتریک، آب.

پیمایش به بالا