ترشی مخلوط بندری

وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی مخلوط لیته

وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی مخلوط درشت

وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

کنسرو مخلوط شور

وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی سیر

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی سیر مروارید

وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی فلفل هالوپینو

وزن: 170 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

ترشی فلفل سوزنی

وزن: 580 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

بسته‌بندی: شیرینگ

فهرست