سس گوجه فرنگی

وزن: 550 و400و 290 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس هزار جزیره

وزن: 510 و 260 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس چیلی

وزن: 490 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس ایتالیایی

وزن: 520گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس کباب باربیکیو

وزن: 290 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس گوجه فرنگی تند

وزن: 550 و 290 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس بالزامیک

وزن: 550گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز

وزن: 500 و 250 گرم

تعداد در بسته:12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس فرانسوی

وزن: 500 و 255 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز سیر

وزن: 500  گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس خردل

وزن: 255 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس ماست

وزن: 500گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز زیرو

وزن:  265 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس سیب زمینی

وزن: 260 گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس سالاد با پنیر

وزن: 500گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس گوجه فرنگی زیتون

وزن: 550گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس سالاد زیتون

وزن: 450گرم

تعداد در بسته: 12عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن: 960 گرم

تعداد در بسته: 6 عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن: 460 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن: 240 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز کم‌چرب

وزن: 1000گرم

تعداد در بسته: 6عدد

نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز کم‌چرب

وزن: 480 گرم
تعداد در بسته: 6عدد
نوع بسته‌بندی: شیرینگ

سس مایونز کم‌چرب

وزن: 250 گرم
تعداد در بسته: 12 عدد
نوع بسته‌بندی: شیرینگ

فهرست